Sensorisk undersøgelse

Ergobarn tilbyder at undersøge dit minimenneskes sensoriske bearbejdning ud fra standardiserede og valide undersøgelser:
– Sensory Profile, også kaldet “Sanseprofilen” eller “Sensorisk profil”
– Sensory Processing Measure, også kaldet SPM

Formål

 • At afdække hvordan barnet reagerer på sanseoplevelser i hverdagen
 • At blive i stand til at målrette den fremtidige indsats i forhold til barnets behov, således barnets mulighed for at udføre meningsfulde aktiviteter fremmes

Fremgangsmåde

 • Interview med barn, forældre og evt. pædagoger
 • Spørgeskema fra ”Sensorisk profil” besvares af barnet og/eller de nære voksne i samarbejde med ergoterapeuten
 • Observation i barnets naturlige miljø
 • Ergoterapeuten opgør svar af spørgeskema, analyserer profilen og skriver en fyldestgørende rapport
 • Resultaterne formidles til barn, forældre og samarbejdspartnere
 • I får udleveret rapporten med forslag til gode øvelser og lege der understøtter jeres barns sanseprofil, og giver gode råd til hvordan I kan håndtere forskellige situationer og undgå eventuelle konflikter
 • Undersøgelsen kan danne grundlag for et individuelt forløb
 • Der laves en opfølgning

Hvem bør få lavet en sensorisk undersøgelse?

Hvis du oplever at dit barn reagerer uhensigtsmæssigt, f.eks. underreagerer eller overreagerer, på almindelige dagligdags situationer, har koncentrationsbesvær eller har problemer med indlæring, kan det være en god ide at få viden om dit barns sansemønster.

Du vil typisk se flere af disse tegn:

 • Har dårlig balance
 • Bliver hurtigt svimmel
 • Er bange for højder og få fødderne op fra jorden
 • Er klodset og går ind i ting
 • Er overdrevent følsom for lys, lugt og lyd
 • Har søvnbesvær og svært ved at finde ro
 • Vælger at være passiv fremfor aktiv i leg
 • Er vild og urolig eller meget stille
 • Har indlæringsvanskeligheder
 • Hurtigt bliver træt og opgivende
 • Har koncentrationsbesvær
 • Har behov for meget faste rutiner
 • Har svært ved at mærke sin krop, lægger f.eks. ikke mærke til at nogen stryger hans/hendes arm, eller at han/hun har mad rundt om munden
 • Har svært ved at tage tøj af og på
 • Har et stort behov for kontrol
 • Er meget kræsen og helst vil have én bestemt type mad
 • Har berøringsangst
 • Har svært ved at koordinere bevægelser