Primitive reflekser

”A window into the child’s mind” Sally Goddard

Primitive reflekser, også kaldet spædbarnsreflekser styrer os fra hjernestamme niveau gennem de første måneder og leveår. Omkring 3 1/2 års alderen bør de primitive reflekser være integreret – “faldet i søvn”, således de højere centre i nervesystemet kan være de styrende for barnets videre udvikling.

Hvis disse reflekser ikke integreres, modnes nervesystemet ikke hensigtsmæssigt og det kan give udfordringer såsom:
– Indlæringsvanskeligheder
– Adfærdsvanskeligheder
– Følelsesmæssige og sociale udfordringer

Vi tester for flere af de primitive reflekser, bl.a.:
Den mest kendte refleks, Moro refleksen (forskrækkelsesrefleksen). Hvis dit barn har en aktiv Moro refleks, er dit barn ofte “på vagt”, kan virke overreagerende, have svært ved at slappe af og bliver nemt distraheret.

En anden kendt refleks er Asymmetrisk nakkerefleks (ATNR). Hvis dit barn har en aktiv ATNR, kan dit barn have svært ved at sidde og skrive i skolen. De vil ofte ligge papiret på skrå for at kompensere, og har ofte dårlig finmotorik og håndskrift. En aktiv ATNR påvirker koordinationsevnen, balancesansen og læsefærdigheder.

Spinal Galant refleksen giver ofte uro og barnet har svært ved at sidde stille. Desuden ser vi ofte at børn med en aktiv Spinal Galant refleks har tendens til sengevædning efter 5 års alderen og kan virke hypersensitive for berøring.

Dette er blot et par eksempler på de reflekser vi tester og laver øvelser til.