Individuel sansemotorisk træning

Ergoterapi i børnehøjde med henblik på at styrke dit barns:

  • Integrere de primitive reflekser
  • Motoriske udvikling
  • Sanseintegration
  • Sproglige udvikling
  • Give et trygt samspil og tilknytning

Motorisk usikre børn

Undersøgelser viser at hvert 3. barn der starter i skole er udfordret i forbindelse med sin sansemotorik og derfor kan møde udfordringer i skolen på både det intellektuelle- og det sociale plan.

Den teknologiske udvikling gør, at mange børn i dag har et lavere aktivitets niveau og ikke får brugt krop, motorik og sanser tilstrækkeligt. Det påvirker ikke kun motoriske færdigheder men har også indflydelse på barnets evne til at at lære at læse, skrive og regne.

Hos Ergobarn gør vi leg og bevægelse til en del af hverdagen – på den måde skabes de bedste forudsætninger for at styrke jeres barn motorisk og sensorisk.

Sprogligt usikre børn – styrk sproget gennem kroppen

Motorik og sproglig udvikling går sammen hånd i hånd. Når vi vil styrke barnets sproglige udvikling, bør vi derfor begynde med krop og motorik.

Den tidlige sproglige udvikling er kropsligt funderet og det er på mange måder den motoriske udvikling, der har betydning for både det konkrete og det abstrakte sprog.

Krop, sanser, bevægelse og sprog er en helhed der ikke kan adskilles. Hos Ergobarn arbejder vi efter sanseintegrationens principper og teori, for at stimulere den sproglige udvikling.

Rent praktisk:

Barnet leger sammen med børneergoterapeut Cecilie samt én eller begge forældre. Cecilie rådgiver forældrene i lege der styrker og udfordrer det enkelte barn. I bedes medbringe tøj I kan bevæge jer i.

Afklarende samtale: a 60 min. varighed, hvor vi sammen afklarer barnets styrker, udfordringer samt mål. Pris: 350 kr. (Gratis hvis I starter et individuelt forløb).

Træningen foregår hos Ergobarn i Sundheds-huset, Paarupvej 15, 5210 Odense NV.

Det individuelle forløb består af en undersøgelse, træning og behandling med barnet, samt vejledning og afprøvning i praksis af lege og øvelser. Cecilie tilrettelægger et hjemmeprogram med øvelser og lege, som familien kan bruge i hverdagen.

Forløbet foregår altid gennem leg med barnet – tilpasset hvad det enkelte barn er motiveret for og hvor udfordringen er tilpasset den enkelte. Derfor vil dit barn opleve at et individuelt forløb hos Ergobarn sjovt, spændende og succesfuldt!

Enkelte sessioner a 45 min. varighed til 450 kr.

Træning i eget hjem

Der er mulighed for, at vi kører ud til jer eller den institution/skole jeres barn går i. Her betaler I 650 kr. pr. 45 min., samt for km takst efter gældende regler (3,54kr pr. km 2018 takst).

Kontakt os for en uforpligtende snak 🙂