Individuel sansemotorisk træning

Ergoterapi i børnehøjde med henblik på at styrke:

  • Trivsel og mestring i hverdagen
  • Integration af de primitive reflekser
  • Motorisk udvikling
  • Sanseintegration
  • Sproglige udvikling
  • Give et trygt samspil og tilknytning
  • Øge selvtillid samt selvværd

Motorisk usikre børn

Undersøgelser viser at hvert 3. barn der starter i skole er udfordret i forbindelse med sin sansemotorik og derfor kan møde udfordringer i skolen på både det intellektuelle- og det sociale plan.

Den teknologiske udvikling gør, at mange børn i dag har et lavere aktivitets niveau og ikke får brugt krop, motorik og sanser tilstrækkeligt. Det påvirker ikke kun motoriske færdigheder men har også indflydelse på barnets evne til at at lære at læse, skrive og regne.

Hos Ergobarn gør vi leg og bevægelse til en del af hverdagen – på den måde skabes de bedste forudsætninger for at styrke jeres barn motorisk og sensorisk.

Sprogligt usikre børn – styrk sproget gennem kroppen

Motorik og sproglig udvikling går sammen hånd i hånd. Når vi vil styrke barnets sproglige udvikling, bør vi derfor begynde med krop og motorik.

Den tidlige sproglige udvikling er kropsligt funderet og det er på mange måder den motoriske udvikling, der har betydning for både det konkrete og det abstrakte sprog.

Krop, sanser, bevægelse og sprog er en helhed der ikke kan adskilles. Hos Ergobarn arbejder vi efter sanseintegrationens principper og teori, for at stimulere den sproglige udvikling.

Rent praktisk:

Barnet leger sammen med børneergoterapeut Cecilie samt én eller begge forældre. Cecilie rådgiver forældrene i lege der styrker og udfordrer det enkelte barn. I bedes have tøj på I kan bevæge jer i.

Vi tilbyder en gratis afklarende tlf. samtale: a 20 min. varighed, hvor vi sammen afklarer barnets styrker, udfordringer samt mål, inden vi starter op på træningen.

Det individuelle forløb kan bestå af undersøgelse, træning og behandling med barnet, samt vejledning og afprøvning i praksis af lege og øvelser. Cecilie tilrettelægger et hjemmeprogram med øvelser og lege, som familien kan bruge i hverdagen.

Forløbet foregår altid gennem leg med barnet – tilpasset hvad det enkelte barn er motiveret for og hvor udfordringen er tilpasset den enkelte. Derfor vil dit barn opleve at et individuelt forløb er sjovt, spændende og succesfuldt!

Træning i Sundheds-huset

Vi træner sammen i Sundheds-huset.

Kontakt os for mulige tider.

Træning i det fri

Ergobarn tilbyder Grøn Ergoterapi, hvor vi bruger naturens omgivelser. Sammen finder vi den bedste lokation til jer og jeres barn.

Kontakt os for en uforpligtende snak 🙂

Eksempelvis hvis der er tidspunkter, hvor det passer dig bedst at jeg ringer til dig.