Sanseintegration – hvad er det og hvad betyder det for barnet?

Sansernes betydning Børn oplever deres omgivelser gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Det er gennem bearbejdelse af informationer fra sanserne, at de oplever og forholder sig til verden. Vi har alle 7 sanser, hvoraf de sidste 3 kaldes de primære: Den visuelle sans (synssansen) Den auditive sans (høresansen) Den olfactoriske sans (lugtesansen) Den gustatoriske sans (smagssansen) Den vestibulære sans (labyrintsansen) Den taktile sans (berørings- og følesansen) Den proprioceptive sans (muskel-ledsansen). Den sansemotoriske udvikling foregår i samspil mellem krop, bevægelse og sanser. […]