Børns motoriske udvikling

Alle børn har hver deres eget udviklingstempo. Deres motoriske læring kan begrundes både genetisk og miljømæssigt. Udviklingen bygger på: et stimulerende miljø/omgivelser (læs mere om dette her) – så barnet udfordres en følelsesmæssig tryghed – får barnet til at udforske verden at barnet er veltilpas – så barnet kan udnytte sine ressourcer Motorisk læring er […]

Gør plads til bevægelse

Omgivelsernes betydning Som uddannet ergoterapeut ved jeg, at omgivelserne spiller en stor rolle for vores aktiviteter – og som mor vil jeg gøre alt for, at give min søn har de bedste forudsætninger for, at kunne udvikle sig, lege og være på eventyr. Børn udvikler sig gennem leg, både motorisk, sensorisk og psykologisk. De lærer […]

Sanseintegration – hvad er det og hvad betyder det for barnet?

Sansernes betydning Børn oplever deres omgivelser gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Det er gennem bearbejdelse af informationer fra sanserne, at de oplever og forholder sig til verden. Vi har alle 7 sanser, hvoraf de sidste 3 kaldes de primære: Den visuelle sans (synssansen) Den auditive sans (høresansen) Den olfactoriske sans (lugtesansen) Den gustatoriske sans (smagssansen) […]

Hvad er Stimulastik® – og hvorfor skal man gå til det?

Stimulastik kommer af ordene stimulation og gymnastik. Det er inspireret af amerikanske træningskoncepter for “elite – børn”, men er tilpasset danske forhold og danske forældres forventninger til deres børn. Stimulastik er altså træning der er skjult bag en masse sjove lege. Stimulastik er et varemærkeregistreret navn, udviklet af ergoterapeuten Solvej Darré, ud fra den ergoterapeutiske […]